AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Obowiązek dla monitoringu przewozu odpadów SENT przez Wytwórcę, Przewoźnika i Odbiorcę

System monitorowania przewozu towarów

Obowiązek rejestracji olejów, subustancji ropopochodnych, innych odpadów niebezpiecznych

Poza BDO i nowelizacjami w 2021r.  w zakresie składowania, oznakowania m.in. odpadów niebezpiecznych, olejowych i ropopochodnych przedsiębiorca jest zobowiązany również do monitoringu w systemie przewozu towarów SENT !

SENT to elektroniczny rejestr zgłoszeń stworzony specjalnie na potrzeby realizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Dzięki niemu możliwa jest natychmiastowa wysyłka wymaganych ustawą danych, a także ich uzupełnianie i aktualizacja.  

Obowiązek monitoringu dotyczy:

*obowiązkiem obarczeni są przedsiębiorcy, którzy spełniają ustawową definicję podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego lub przewoźnika. Są to osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą, dokonujące dostawy towarów w rozumieniu ustawy VAT, lub też dokonujące wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, importu towarów lub nabycia towarów w rozumieniu ustawy VAT.

cysterna
cysterna

SENT – JAKIE DZIAŁANIA ZGŁASZAMY W SYSTEMIE (KAŻDORAZOWO)?

Nadawca (Właściciel oleju) odpowiada  za wygenerowanie elektronicznie numeru referencyjnego dla tego zgłoszenia oraz specjalnego klucza szyfrującego, które ma obowiązek przekazać Przewoźnikowi, by ten mógł wyjechać z olejem.

Każdy podmiot biorący udział w łańcuchu transakcji (Nadawca, Przewoźnik, Odbiorca) odpowiada samodzielnie za swój zakres zgłoszenia.

Brak zgłoszenia w SENT na którymkolwiek etapie transakcji wpływa na możliwość dalszego kontynuowania monitoringu przez następną w kolejności stronę transakcji.

JAKIE TOWARY PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOWI ZGŁOSZENIA PRZEWOZU?

Katalog towarów, które podlegają systemowi monitorowania przewozu i obrotu jest określony w art. 3 ust. 2 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 3 ust. 11 tej ustawy.

OD ILU LITRÓW OLEJU NAPĘDOWEGO LUB KG SMARU ISTNIEJE OBOWIĄZEK REJESTROWANIA PRZEWOZU?

Obowiązek zgłaszania przewozu towarów, tj. oleje smarowe i preparaty smarowe dotyczy przesyłek, których masa brutto przekracza 500 kg lub objętość przekracza 500 litrów. Jednakże w przypadku towaru konfekcjonowanego, klasyfikowanego np. do pozycji CN 2710, obowiązek zgłoszenia przewozu nie istnieje, jeżeli towar ten jest przewożony w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów. Oznacza to, że w przypadku przewozu np. 600 kg tego towaru zapakowanego w opakowaniach jednostkowych o pojemności 11 litrów lub poniżej 11 litrów, nie ma obowiązku zgłaszania takiego przewozu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW W ŁAŃCUCHU TRANSAKCJI:

REJESTRACJA PODMIOTU W PUESC – Założenie konta na PUESC

REJESTRACJA PODMIOTU W PUESC – Instrukcja założenia konta

Podmioty odbierające i wysyłające mają dodatkowo wymóg uwierzytelnienia na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) poprzez podanie, oprócz loginu i hasła również tzw. Id SISC podmiotu, czyli 17-znakowego numeru identyfikacyjnego.

Uzyskanie Id.SISC wiąże się z uzyskaniem zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC i wymaga złożenia odpowiednich wniosków (eFormularzy) korzystając z usługi „e-Klient”.

INSTRUKCJA REJESTRACJI KONTA NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM:

 1. Aby dokonać rejestracji na poziomie zaawansowanym należy zalogować się na swoje konto na PUESC (w przypadku braku konta należy je utworzyć).
 2. Następnie w zakładce “Formularze” wybrać opcję “e-Formularze”.
  3. Przy liście formularzy przypisanych do usługi eKlient wybrać opcję “więcej”.
  4. Z udostępnionych formularzy wybrać formularz o nazwie “Rejestracja_Osoby_Fizycznej”
  5. Formularz wypełnić o wymagane dane. Dane obowiązkowe to dane osobowe (wczytują się automatycznie), dane adresowe oraz wymagane oświadczenia (kratka 1 i 3).
  6. Po wypełnieniu wszystkich obowiązkowych stron, przed wygenerowaniem dokumentu należy utworzyć dokument PDF. Dokument PDF należy wydrukować celem późniejszego okazania w placówce celnej.
  7. Następnie należy wybrać opcję “wygeneruj dokument”.
  8. Dokument po przetworzeniu przez system zostanie zapisany w zakładce “ Moje dokumenty”> “do wysyłki”.
  9. Po kliknięciu na zapisany dokument możliwe jest jego podpisanie podpisem elektronicznym bądź za pomocą ePUAP (wyłącza to konieczność potwierdzenia tożsamości w placówce celnej). Potem dokument należy wysłać. Osoby nie dysponujące podpisem elektronicznym/zaufanym od razu wysyłają dokument.
  10. Po jakimś czasie na skrzynkę przyjdzie urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). Wybierając zakładkę “moje dokumenty”> “odebrane” należy otworzyć plik z UPO i go wydrukować.
  11. Osoby niedysponujące e-podpisem i nieposiadająca profilu ePUAP, po wysłaniu wniosku mają 14 dni , aby stawić się osobiście z dokumentem tożsamości (dodatkowo należy zabrać wydruk wypełnionego wniosku i wydruk UPO) do najbliższego UCS, delegatury UCS lub oddziału celnego w celu weryfikacji danych rejestrowych. Po upływie tego terminu, w przypadku braku weryfikacji poprawności danych, rejestracja nie zostanie dokonana.

NOWA STRONA PUESC – dostęp do SENT

KARY: 

Za brak odpowiedniego zgłoszenia lub niedokończenia zgłoszenia przez którąkolwiek ze stron transakcji ustawodawca przewidział bardzo surowe kary!

Nadawca może być obciążony karą od 20 000 zł w górę! za jedno niezgłoszenie transakcji.

Kontrole będą prowadzone przez służby celno-skarbowe, funkcjonariuszy Policji, funkcjonariuszy Straży Granicznej, inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.

ODPADY

ZGŁOŚ ODBIÓR

Złóż zlecenie na odbiór odpadów, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to tylko możliwe. W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Informacje podstawowe:

Adres odbioru:

Rodzaj odpadu: