MODEKO

Katalog odpadów

STRONA GŁÓWNA - KATALOG ODPADÓW

Prowadzimy katalog odpadów, który może również posłużyć jako źródło informacji na temat materiałów przewożonych przez nas do utylizacji lub ewentualnego recyklingu.

Katalog odpadów to dokument, który ma fundamentalne znaczenie w procesie zarządzania odpadami. Dzięki niemu możliwe jest uporządkowanie informacji na temat rodzajów odpadów, ich właściwości oraz metod przetwarzania. W Polsce katalog regulowany jest przez prawo, a jego zastosowanie ma duży wpływ na ochronę środowiska oraz zdrowie ludzi.

W katalogu ważny jest podział materiałów na odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. Odpady niebezpieczne ze względu na swoje właściwości mogą negatywnie oddziaływać na otoczenie. Przykładami takich materiałów są chemikalia, azbest lub olej przepracowany. Odpady inne niż niebezpieczne to warianty, które nie wykazują takich właściwości.

01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin,
02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności,
03 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury,
04 Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego,
05 Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla,
06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej,
07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej,
08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich,
09 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych,
10 Odpady z procesów termicznych,
11 Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych,
12 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych,
14 Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08),
17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych),
18 Odpady medyczne i weterynaryjne,
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

Cały katalog odpadów mogą Państwo znaleźć pod adresem:

ODPADY

ZGŁOŚ ODBIÓR

Złóż zlecenie na odbiór odpadów, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to tylko możliwe. W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Informacje podstawowe:

Adres odbioru:

Rodzaj odpadu:

KONTAKT

ul. Klonowa 3
56-120 Brzeg Dolny

USŁUGI

Odpady płynne

Oleje przepracowane

Odbiór pozostałych odpadów

Transport

Doradztwo w zakresie gospodarki
odpadami

GODZINY PRACY

Pon.-Pt. - 7:00-16:00

Sob.-Nd. - Nieczynne