AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

BDO w pigułce

Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy zobowiązani są korzystać z internetowej wersji bazy danych o odpadach BDO .

Baza ruszyła co prawda już rok wcześniej, jednak odraczano obowiązek korzystania z niej, najpierw o pół roku, a potem – już w związku z pandemią – o kolejnych 6 miesięcy. W całym 2020 r. firmy z branży napraw samochodowych mogły korzystać – tak jak wcześniej – z papierowych kart przekazania odpadów (KPO). W roku bieżącym, takie karty muszą być generowane online.

Obowiązkowi rejestracji jednym słowem podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. W art. 50 ustawy o odpadach wymienia się szereg rodzajów działalności, które podlegają wpisowi do Rejestru BDO na wniosek. W takich przypadkach przedsiębiorcy sami muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru.

Wniosek należy złożyć przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej:

pojemnik na odpady niebezpieczne

Złóż wniosek o rejestracje w BDO – logowanie:

Instrukcja rejestracji:

Podmiot zarejestrowany w BDO ma dostęp do wszystkich funkcji systemu dla dotychczasowych użytkowników jest możliwy tylko wtedy, jeśli zalogujesz się przez Login.gov.pl i powiążesz swoje konto z podmiotem zarejestrowanym w BDO

Podmiot nie jest zarejestrowany w BDO, po zalogowaniu się przez Login.gov.pl będzie musiał złożyć w systemie wniosek o wpis do Rejestru BDO

Za działanie niezgodne z przepisami grożą sankcje karne:

Żadna firma odbierająca odpady nie podejmie ich od firmy nie zarejestrowanej w BDO.

Sprawdź czy musisz być zarejestrowany w BDO?

Instrukcja krok po kroku – system BDO:

Kogo dotyczy legislacja od 2021r., nakładająca obowiązek etykietowania?

Przyjąć należy podział na trzy kategorie: A, B i C przy czym regulacje obejmują podmioty wytwarzające powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych lub powyżej 100 ton odpadów innych niż niebezpieczne w skali roku (kategoria C)

Częściowo wyłączone są podmioty wytwarzające do 1 tony odpadów niebezpiecznych lub do 100 ton odpadów innych niż niebezpieczne. (kategoria B).Nie nałożono nowych obowiązków na wytwarzających poniżej 100 kg odpadów niebezpiecznych i poniżej 5 ton odpadów innych niż niebezpieczne (kategoria A).

mężczyzna z megafonem

Magazynowanie odpadów – kategoria A:

Magazynowani odpadów – kategorii B:

Magazynowania odpadów – kategoria C:

Wymagane oznakowanie tablicami, co najmniej z kodem odpadu, opcjonalnie nazwą odpadu (zgodna z katalogiem) czy nazwą zwyczajową.

Modeko wspiera klientów

Co to oznacza?

Na każdym *pojemniku, *kontenerze, *zbiorniku, *worku z odpadami niebezpiecznymi o pojemności powyżej 5 litrów ma znajdować się trwała, czytelna, odporna na warunki atmosferyczne etykieta o wymiarach 150 mm x 210 mm z napisem „ODPADY NIEBEZPIECZNE”. Poza nazwą etykieta musi zawierać również :

Wyłączeni z obowiązku etykietowania są:

Wytwórcy odpadów, którzy wytwarzają rocznie do 100 Mg innych niż niebezpieczne i do 1 Mg odpadów niebezpiecznych.

ODPADY

ZGŁOŚ ODBIÓR

Złóż zlecenie na odbiór odpadów, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to tylko możliwe. W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Informacje podstawowe:

Adres odbioru:

Rodzaj odpadu: