• Pon. - Pt. 8:00 - 18:00
  • Dyżur 516 52 52 52
  • Zapraszamy Do spotkania

sprzedawca odpadów

sprzedawca odpadów

rozumie się przez to podmiot, który nabywa, a następnie zbywa odpady, we własnym imieniu, w tym równie podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie;

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (tekst jedn. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21)