• Pon. - Pt. 8:00 - 18:00
  • Dyżur 516 52 52 52
  • Zapraszamy Do spotkania

Zużyte baterie, zużyte akumulatory

Zużyte baterie, zużyte akumulatory

baterie i akumulatory będące odpadami w rozumieniuart. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666 z późn. zm.)

1. Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.