• Pon. - Pt. 8:00 - 18:00
  • Dyżur 516 52 52 52
  • Zapraszamy Do spotkania

Zapobieganie powstawania odpadów

Zapobieganie powstawania odpadów

rozumie się przez to środki zastosowane w odniesieniu do produktu, materiału

lub substancji, zanim staną się one odpadami, zmniejszające:   a) ilość odpadów, w tym również przez ponowne użycie lub wydłużenie okresu dalszego używania produktu, b) negatywne oddziaływanie wytworzonych odpadów na środowisko i zdrowie ludzi, c) zawartość substancji szkodliwych w produkcie i materiale;   Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (tekst jedn. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21)