• Pon. - Pt. 8:00 - 18:00
  • Dyżur 516 52 52 52
  • Zapraszamy Do spotkania

Wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów lub produktów w opakowaniach

Wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów lub produktów w opakowaniach

rozumie się przez to przemieszczanie produktów lub produktów w opakowaniach z terytorium innego państwa członkowskiego w celu wprowadzenia na terytorium kraju;

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (Dz.U. 2007 nr 90 poz. 607 z późn. zm.)