/alt/home/webmaster.modekonetpl/www/modeko/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253
/Slownik/Wewnatrzwspolnotowa-dostawa-produktow-lub-produktow-w-opakowaniach" />
  • Pon. - Pt. 8:00 - 18:00
  • Dyżur 516 52 52 52
  • Zapraszamy Do spotkania


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /alt/home/webmaster.modekonetpl/www/modeko/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253
Wewnątrzwspólnotowa dostawa produktów lub produktów w opakowaniach

Wewnątrzwspólnotowa dostawa produktów lub produktów w opakowaniach

rozumie się przez to wywóz produktów lub produktów w opakowaniach z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego;

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (Dz.U. 2007 nr 90 poz. 607 z późn. zm.)