• Pon. - Pt. 8:00 - 18:00
  • Dyżur 516 52 52 52
  • Zapraszamy Do spotkania

Używanie produktów, urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane

Używanie produktów, urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane

przywóz, wywóz, wprowadzanie do obrotu lub stosowanie produktów oraz eksploatację urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane;

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. 2004 Nr 121, poz. 1263 z poz. zm.)