• Pon. - Pt. 8:00 - 18:00
  • Dyżur 516 52 52 52
  • Zapraszamy Do spotkania

Udział zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł naturalnych

Udział zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł naturalnych

rozumie sięprzez to tę część emisji zanieczyszczeń, która nie jest spowodowana bezpośredniolub pośrednio działalnością człowieka, w tym zjawiska naturalne,
takie jak wybuchy wulkanów, aktywność sejsmiczna, aktywność geotermiczna,pożary lasów i nieużytków, gwałtowne wichury, aerozole morskie,emisja wtórna lub przenoszenie w powietrzu cząstek pochodzenia naturalnego z regionów suchych;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, (tekst jedn. Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 z późn. zm.)