• Pon. - Pt. 8:00 - 18:00
  • Dyżur 516 52 52 52
  • Zapraszamy Do spotkania

Terytorium Wspólnoty Europejskiej

Terytorium Wspólnoty Europejskiej

rozumie się przez to terytoria państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, z tym że następujące terytoria poszczególnych państw członkowskich są wyłączone z terytorium Wspólnoty Europejskiej:

- wyspa Heligoland, terytorium Buesingen - z Republiki Federalnej Niemiec,

- Ceuta, Melilla, wyspy Kanaryjskie - z Królestwa Hiszpanii,

- Livigno, Campione d'ltalia, włoska część jeziora Lugano - z Republiki Włoskiej,

- departamenty zamorskie Republiki Francuskiej - z Republiki Francuskiej,

- Góra Athos - z Republiki Greckiej,

- wyspy Alandzkie - z Republiki Finlandii.

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (Dz.U. 2007 nr 90 poz. 607 z późn. zm.)