• Pon. - Pt. 8:00 - 18:00
  • Dyżur 516 52 52 52
  • Zapraszamy Do spotkania

Sztuczna jednolita część wód powierzchniowych

Sztuczna jednolita część wód powierzchniowych

rozumie się przez to jednolitą część wód powierzchniowych powstałą w wyniku działalności człowieka;

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, (tekst jedn. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 145)