• Pon. - Pt. 8:00 - 18:00
  • Dyżur 516 52 52 52
  • Zapraszamy Do spotkania

Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego

Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego

rozumie się przez to substancje niebezpieczne albo grupy substancji niebezpiecznych, które charakteryzuje toksyczność, trwałość oraz zdolność do bioakumulacji,
a także inne substancje oraz grupy substancji, które należy równoważnie traktować;

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, (tekst jedn. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 145)