• Pon. - Pt. 8:00 - 18:00
  • Dyżur 516 52 52 52
  • Zapraszamy Do spotkania

Stosowanie komunalnych osadów ściekowych

Stosowanie komunalnych osadów ściekowych

rozumie się przez to rozprowadzanie na powierzchni ziemi lub wprowadzanie komunalnych osadów ściekowych do gleby w celu ich wykorzystywania;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, (tekst jedn. Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243 z późn. zm.)