• Pon. - Pt. 8:00 - 18:00
  • Dyżur 516 52 52 52
  • Zapraszamy Do spotkania

Składowisko odpadów

Składowisko odpadów

rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów;

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (tekst jedn. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21)