• Pon. - Pt. 8:00 - 18:00
  • Dyżur 516 52 52 52
  • Zapraszamy Do spotkania

Ruchy masowe ziemi

Ruchy masowe ziemi

rozumie się przez to powstające naturalnie lub na skutek działalności człowieka osuwanie, spełzywanie lub obrywanie powierzchniowych warstw skał, zwietrzeliny i gleby;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, (tekst jedn. Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 z późn. zm.)