• Pon. - Pt. 8:00 - 18:00
  • Dyżur 516 52 52 52
  • Zapraszamy Do spotkania

Równowaga przyrodnicza

Równowaga przyrodnicza

rozumie się przez to stan, w którym na określonym obszarze istnieje równowaga we wzajemnym oddziaływaniu: człowieka, składników przyrody żywej i układu warunków siedliskowych tworzonych przez składniki przyrody nieożywionej;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, (tekst jedn. Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 z późn. zm.)