• Pon. - Pt. 8:00 - 18:00
  • Dyżur 516 52 52 52
  • Zapraszamy Do spotkania

Region gospodarki odpadami komunalnymi

Region gospodarki odpadami komunalnymi

rozumie się przez to określony w wojewódzkim planie gospodarki odpadami obszar liczący co najmniej 150 000 mieszkańców; regionem gospodarki odpadami komunalnymi może być gmina licząca powyżej 500 000 mieszkańców;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, (tekst jedn. Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243 z późn. zm.)