/alt/home/webmaster.modekonetpl/www/modeko/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253
/Slownik/Odpady" />
  • Pon. - Pt. 8:00 - 18:00
  • Dyżur 516 52 52 52
  • Zapraszamy Do spotkania


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /alt/home/webmaster.modekonetpl/www/modeko/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253
Odpady

Odpady

rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany;

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (tekst jedn. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21)