• Pon. - Pt. 8:00 - 18:00
  • Dyżur 516 52 52 52
  • Zapraszamy Do spotkania

Obrót

zbycie lub przekazanie substancji kontrolowanej kolejnemu podmiotowi lub osobie;

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. 2004 Nr 121, poz. 1263 z poz. zm.)