• Pon. - Pt. 8:00 - 18:00
  • Dyżur 516 52 52 52
  • Zapraszamy Do spotkania

Metodyka referencyjna

Metodyka referencyjna

rozumie się przez to określoną na podstawie ustawy metodę pomiarów lub badań, która może obejmować w szczególności sposób poboru próbek, sposób interpretacji uzyskanych danych, a także metodyki modelowania rozprzestrzeniania substancji oraz energii w środowisku;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, (tekst jedn. Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 z późn. zm.)