• Pon. - Pt. 8:00 - 18:00
  • Dyżur 516 52 52 52
  • Zapraszamy Do spotkania

Koszta środowiskowe

Koszta środowiskowe

rozumie się przez to wartość materialną strat w środowisku powodowanych korzystaniem z wód;

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, (tekst jedn. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 145)