• Pon. - Pt. 8:00 - 18:00
  • Dyżur 516 52 52 52
  • Zapraszamy Do spotkania

Oleje przepracowane


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /alt/home/webmaster.modekonetpl/www/modeko/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /alt/home/webmaster.modekonetpl/www/modeko/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /alt/home/webmaster.modekonetpl/www/modeko/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Oleje przepracowane. Nie spalaj! Nie wylewaj! Sprzedaj je nam!

Wystarczy kilogram przepracowanego oleju, by 5 mln litrów wody stało się niezdatne do picia.

Przepracowanego oleju nie wolno również palić - to najgorsze z rozwiązań.

Spalenie tony przepracowanego oleju powoduje emisje do atmosfery 10 kg trucizn. Są to związki cynku, manganu, ołowiu, fosforu, siarki oraz chloropochodne.

Spalanie olejów przepracowanych, nawet w piecach, które posiadają wszystkie atesty, nie zwalnia od odpowiedzialności karnej! Spalanie zużytych olejów może odbywać się wyłącznie w spalarniach odpadów posiadających odpowiednie zezwolenia i specjalistyczną infrastukturę.

Ten, kto spala oleje odpadowe bez stosownego zezwolenia podlega karze aresztu, grzywny lub wstrzymania działalności.

Co zatem robić ze zużytym olejem?

To pytanie zadaje sobie wielu właścicieli zakładów mechanicznych i przemysłowych. Wylać byle gdzie, utylizować, spalić?

Przekazać specjalistycznej firmie zajmującej się odbiorem i utylizacją odpadów!

Rerafinacja przepracowanych olejów pozwala produkować inne potrzebne oleje oszczędzając przy tym „świeżą” ropę naftową.

Na całym świecie wybiera się tą metodę utylizacji olejów przepracowanych, ponieważ zapewnia ona ochronę środowiska naturalnego. Otrzymuje się też oleje silnikowe taniej, niż wynoszą koszty produkcji olejów klasyczną drogą i wreszcie ogranicza się zależność przemysłu petrochemicznego od źródeł ropy.

Dbajmy o środowisko naturalne. Łatwo jest zniszczyć. Trudniej naprawić.

olej2