• Pon. - Pt. 8:00 - 18:00
 • Dyżur 516 52 52 52
 • Zapraszamy Do spotkania

Odbiór odpadów


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /alt/home/webmaster.modekonetpl/www/modeko/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

 

  

 

odbior-about

Odbieramy:

 • odpady produkcyjne
 • odpady przemysłowe w tym niebezpieczne
 • chłodziwa i emulsje wodne
 • szlamy pofiltracyjne i podestylacyjne
 • pozostałości farb i lakierów, emulsji
 • odpady budowlane w tym azbest
 • produkty wycofane z rynku
 • sprzęt elektryczny, elektroniczny, AGD, i urządzenia chłodnicze
 • odpady z warsztatów samochodowych
 • olej i odpady ropopochodne
 • akumulatory, baterie
 • złom stalowy i kolorowy
 • tworzywa sztuczne
 • inne odpady na zlecenie wytwarzającego