• Pon. - Pt. 8:00 - 18:00
  • Dyżur 516 52 52 52
  • Zapraszamy Do spotkania

Dokumenty

Najważniejsze dokumenty

Karta przekazania odpadu (KPO) – wzór (od 2015 r.)

Karta ewidencji odpadu (KEO) – wzór (od 2015 r.)

Zbiorcze zestawienie danych o odpadach – wzór 

Zbiorcze zestawienie do opłat za korzystanie ze środowiska – wzór (od 2014)

Ustawy

Adres publikacyjny

Tytuł

Dokument

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (nowa)

Otwórz w ISAP

Dz.U. 2013 poz. 1232

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska

Otwórz w ISAP

Dz.U. 2005 nr 180 poz.1495

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Otwórz w ISAP

Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1413

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej 

Otwórz w ISAP

Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1651

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

Otwórz w ISAP

Źródło: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP)